SOLGT

Jernbanevej 1, 5592 Ejby

Mindre investeringsejendom i Ejby

Mindre investeringsejendom med blandet bolig og erhverv, centralt beliggende i Ejby.

Ejendommen består af fire bygninger:

Bygning 1 er opført i 1909 og indeholder to erhvervslokaler på i alt 185 m2 hvoraf det ene er udlejet. I bygning 1 findes tillige tre boligenheder, hvoraf de to på i alt 205 m2 er indrettet til beboelse, der er udlejet. Den sidste boligenhed på 160 m2 henstår ubenyttet og uden rumindeling, toilet og køkken.

Bygning 2 er opført i 1919 og indeholder en erhvervsenhed på 176 m2, der benyttes af nuværende ejer, samt 2 boligenheder på i alt 176 m2.

Bygning 3 hvor opførselsår er ukendt indeholder en erhvervsenhed på 105 m2, der er udlejet.

Bygning 4 er opført i 1945 og er registret som garage med plads til to biler, og benyttes af nuværende ejer.

Lejlighederne fremtræder tidssvarende for denne type ejendom.

Købers opmærksomhed henledes på, at taget i bygning 1 skal udskiftes, og at der er taget højde for dette forhold i prisfastsættelsen af ejendommen.

Partner

Jan Højer Hinnerskov

+45 31520078

[email protected]