Persondatapolitik


I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet hos os.

 1. Ejeroplysninger

Websitet hinnerskovejendomme.dk udbydes af:

Hinnerskov Ejendomme ApS
Havnegade 5A
5500 Middelfart
CVR: 36488859
Telefon: 21164422
Email: [email protected]

 1. Indsamling og behandling af oplysninger
  Generelt indsamler og behandler vi dine personoplysninger med henblik på kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os eller i forbindelse med vores markedsføring. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside (hinnerskovejendomme.dk) eller på vores kontor.

Vi indsamler kun de almindelige oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at vi kan yde en professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser, herunder vores markedsføring. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.

Vi indsamler dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mailadresse m.v.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger. Det kan eksempelvis være i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, en fremvisning, tilmelding til vores køberkartotek eller bestilling af salgsmateriale.

Når vi indgår et kundeforhold enten fordi du sætter din ejendom til salg, køber en ejendom køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. I sådanne situationer vil du modtage nærmere information om vores persondatabehandling.

Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores levering af den pågældende service / de relevante ydelser, herunder af hensyn til vores mæglerfaglige ansvar, og under hensynstagen til de gældende forældelsesregler i Danmark.

Vi videregiver ikke dine kontaktoplysninger til tredjemand uden dit samtykke. Dog videregiver vi dine oplysninger til selskaber koncernforbundet med vores virksomhed, herunder Boligsiden A/S, eller til eksterne it-leverandører (databehandlere), i den udstrækning det er relevant for, at vi kan varetage vores samarbejde med dig. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

Vi anvender eksterne leverandører af it-ydelser, som vil have adgang til og behandle dine personoplysninger på vegne af os. Hvis en ekstern leverandør behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette ske i overensstemmelse med GDPR, herunder eksempelvis på baggrund af EU/US Privacy Shield ordningen eller EU-Kommissionens standardbestemmelser. Hvis du vil vide mere herom, er du velkommen til at kontakte os på [email protected].

Vi behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag:
1. Du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a),

 1. Indgåelse eller opfyldelse af din aftale med os(GDPR art. 6, stk. 1, litra b),
 2. For at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), og/eller
 3. Hensynet til vores legitime interesser, jf. de formål der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

  Der kan desuden være situationer hvor vi behandler personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til kundens interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Du kan til enhver tid få information om de oplysninger, vi behandler om dig, ved at kontakte os på kontakt@Hinnerskov Ejendomme.dk.

 1. Beskyttelse af personoplysninger
  Vi tager IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt.

 

 1. Kontakt og rettigheder
  Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@Hinnerskov Ejendomme.dk.

I henhold til persondatareglerne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning eller dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kontakt@Hinnerskov Ejendomme.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre, at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.