Matrikel 3i, 5500 Middelfart

Rammeplanlagt byggeret V beliggende i attraktiv udstykning

De godt 2,2 hektar benævnt V på oversigtskortet, er beliggende i et nyt særdeles attraktivt boligområde i den sydøstlige del af Middelfart, og er en del af Middelfarts udbygning beliggende ca. 3 km fra Middelfart bymidte. Området er i Kommuneplan 2021 - 2033 udlagt til boligformål, og består af en række delområder, hvorpå der skal udvikles et attraktiv boligområde med variation af boligtyper i høj arkitektonisk kvalitet, der understøtter gode rammer for fællesskaber og rekreative oplevelser med afsæt i stedet landskabelige kvaliteter, stedets identitet og den kystnære beliggenhed. På området er der lagt særdeles stor vægt på sammenhængende og varierede grønne fælles friarealer med gode stiforbindelse, og hvor regnvandshåndteringen bliver en en naturlig del af den rekreative oplevelser med regnvandsbassiner og lavninger.

6 delområder er lokalplanlagt, herunder 4 områder med i alt 123 parcelhusgrunde, som støder op til areal V, der nu er mulighed for at erhverve. Halvdelen af de 123 parcelhusgrunde er solgt, og området bærer på nuværende tidspunkt præg af stor byggeaktivitet, men sælger har færdiggjort alle vejanlæg, beplantning, belysning m.v. således at området fremstår færdigudviklet. Området er forsynet med fjernvarme.

Interesserede gøres særligt opmærksom på, at sælger har afholdt alle omkostninger, herunder indkørselsforhold til området, hvor der er sikret mulighed for tilslutning til hovedfærdselsåren, samt afvandingssystem, med udløb nedover Middelfarts golfbane og ud i Gamborg Fjord. Der tilbagestår derfor alene sædvanlige tilslutningsafgifter, som køber skal afholde.

Der kan læses mere om området på skrillingegaard.dk

Om Middelfart:
Gennem de seneste mange år har der været en særdeles positiv befolkningstilvækst i Kommunen, og udviklingen forventes at fortsætte de kommende mange år. Byen er kendetegnet ved et attraktivt og velfungerende handelsliv, en lang række caféer og restauranter, og mange attraktive virksomheder, der tiltrækker medarbejdere fra hele landet.

Naturen omkring Middelfart, med både vand og skov, Kommunens mange gode fremtidsplaner, blandt andet en ny helhedsplan for Middelfart Marina, byudviklingsområderne Trafikhavnen og Falstersvejsområdet, og ikke mindst de store turistattraktioner som Keramikmuseet Clay og Bridgewalking Lillebælt, er med til at tiltrække såvel borgere og turister til byen.

Der kan læses mere om byen på opdagmiddelfart.dk.
HENT DOKUMENTER

Partner

Jan Højer Hinnerskov

+45 31520078

[email protected]

BESTIL FREMVISNING